Váš nákup nám umožnil realizovať tieto dary.
 

2012

- Adopcia na diaľku študenta Kulanday Yesu, 18 rokov, India. 240,00 Euro

- Príspevok Nadáciu Charty 77 pre konto BARIÉRY na uhradenie rehabilitačnej liečby Klim Therapy Aničke Šmídové. 20,00 Euro


2011

- Občianske združenie zdravotne postihnutých, Veselská oblasť: 25,00 Euro (Mikulášsko-vianočná besiedka)

- Adopcia na diaľku študenta Kulanday Yesu, 17 rokov,
240,00 Euro

ďakujeme


 
Etický kódex predajcu

Firma Soly Europe s.r.o. zaväzuje:

1. Poskyvat zákazníkovi služby kvalifikovane, profesionálne, čestne a svedomito.

2. Podávať správne a úplné informácie.

3. Spolupráca so zákazníkom trvá aj po uzavretím obchodu v priebehu celého jeho trvania.

4. Zaisťuje ochranu osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky najmä v súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v platnom znení.

 

darovacia-dohoda-charta77